Misiunea noastră


Solidaritate, Generozitate, Respect
Un lăcaş de rugăciune care este el însuşi un simbol al generozităţii şi solidarităţii trebuie menţinut în funcţiune, deschis comunităţii pe care o deserveşte.

Asociaţia Prietenilor Bisericii Elene din Bucureşti a fost înfiinţată pentru a sprijini funcţionarea zilnică şi conservarea pe termen lung a Bisericii Ortodoxe Greceşti Buna Vestire din Bucureşti - România. O biserică ortodoxă greacă unică, de o frumuseţe singulară, care îmbină armonios două tradiţii: în exterior, templul antic, ionian; la interior, bazilica bizantină.


Mai mult

Istorie

Perseverență, Credință, Binefacere

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, diaspora greacă din România era o comunitate înfloritoare.
Acest grup era extrem de hotărât să-şi făurească propriul lăcaş de închinare care să reunească simboluri specifice moştenirii sale duale: tradiţia elenistică, ca piatră de temelie a Europei moderne; credinţa ortodoxă, ca far călăuzitor întru spiritualitate.
Dar mai întâi, multe probleme trebuiau să îşi găsească rezolvarea şi multe adversităţi să fie depăşite.

Clădirea

Simbol al Greciei, comoară a Bucureștiului

Biserica Buna Vestire este importantă datorită frumuseţii sale, arhitecturii şi semnificaţiei istorice pe care o poartă, fiind catalogată ca monument istoric al Bucureştiului.
Este mândria comunităţii greceşti din Bucureşti, a prietenilor Greciei şi a credincioşilor ortodocşi în general.

Comunitatea

Unind Diaspora

Biserica Buna Vestire este centrul spiritual al credinței creștine ortodoxe grecești în București. Conservarea, continuarea funcționării și promovarea valorilor pe care le întruchipează sunt esențiale pentru comunitatea greacă locală.

Nevoile

Dăruire, Sacrificiu, Compasiune

Există mai multe feluri prin care ne puteţi ajuta să realizăm misiunea noastră de oriunde din lume; fie prin timpul acordat, fie prin contribuţii financiare, fie printr-o combinaţie a celor două.
Niciun fel de gest nu este prea mic; orice efort contează şi poate face diferenţa.

Cum poţi ajuta

O operă arhitecturală de o frumuseţe atemporală

Text separator floral lauri