Administrativ

Transparenţă

Transparenţa este un principiu fundamental al Asociaţiei. Acest credo se regăseşte în activităţile zilnice, în comunicarea cu membrii şi susţinătorii Asociaţiei şi în funcţionarea în deplină conformitate cu legislaţia română.
Pentru a afla mai multe despre articole, statut, obiectivele curente pe termen scurt şi gestionarea finanţelor, vă invităm să parcurgeţi această secţiune.

Documente constitutive

Asociaţia Prietenilor Bisericii Elene a Bucureştiului a fost înfiinţată în aprilie 2017 de către patru membri fondatori:
 • Dna. Danai Stampouli
 • Dna. Ioana Valvis
 • Dl. Gerasimos Vergotis
 • Dl. Roccos Cosmatos.
Sediul social al Asociaţiei este pus la dispoziţie fără costuri de către unul dintre membri fondatori.
Clic aici pentru “Certificat Înscriere Persoană Juridică”.

Management & Control

Asociaţia este administrată de către un Consiliu Director (CD)format din trei membri, care este controlat la rândul său de către întâlniri ordinare sau extra-ordinare a Membrilor Asociaţiei.
CD este ales pentru o perioadă de 3 ani. Responsabilii sunt, în momentul de faţă:
 • Preşedinte – Mrs. Stampouli, Danai
 • Secretar – Mr. Cosmatos, Roccos
 • Trezorier – Mr. Vergotis, Gerasimos
Responsabilităţile de management şi procedurile în cadul întâlnirilor Membrilor sunt guvernate de statutul Asociaţiei.
Societatea care asigură contabilitatea firmei este BG Conta SRL.
Suntem în căutare de voluntari pentru a prelua o parte din activităţile de zi cu zi care vor fi necesare pentru păstrarea funcţională a bisericii, pentru a informa membrilor şi donatorilor cu privire la evoluţia proiectelor, ajutând la materializarea obiectivelor Asociaţiei.

Buget actual

Mai mult de 80% din fonduri sunt alocate pentru a deservi scopul şi obiectivele primare ale Asociaţiei.
Soldul fondurilor acoperă şi o serie de cheltuieli inevitabile şi obligatorii, precum taxa de înregistrare, TVA (nedeductibil pentru Asociaţie), contabilitate şi audit.
Primul buget pe 2017 include şi câteva cheltuieli unice cu punerea în funcţiune şi crearea cadrului de funcţionare.
Statutul reglementează în mod clar prioritatea cu care Asociaţia va angaja resursele sale financiare.
Există o succesiune strictă de necesităţi de finanţare la care Consiliul Director trebuie să adere.
Aceasta reflectă şi ierarhia obiectivelor FHCB:

Obiective

Obiectivele Asociaţiei, în ordinea priorităţilor, sunt:

a) finanţarea, în limitele bugetului, a anumitor cheltuieli precum
 • salariul psaltului
 • curăţarea şi întreţinerea bisericii şi a grădinii sale
 • decoraţiuni şi pregătiri pentru Sfintele Sărbători
 • promovarea istoriei bisericii şi respectarea tradiţiei fondatorilor săi
 • reparaţii şi restaurarea icoanelor
b) obţinerea consimţământului Ambasadei pentru a permite oficierea Slujbelor specifice (botezuri, nunţi, etc.) şi pentru organizarea de evenimente legate de sărbătorile bisericii;
c) promovarea şi finanţarea evenimentelor sociale şi culturale în conformitate cu valorile bisericii, cu scopul de a închega relaţiile dintre grecii din disapora română, şi relaţiile româno-greceşti în general;
d) dezvoltarea relaţiilor între biserica si alte organizaţii şi instituţii cu obiective similare;
e) organizarea de întâlniri şi conferinţe în conformitate cu scopul declarat al Asociaţiei;
f) publicarea de reviste, cărţi şi alte materiale informative cu privire la biserică;
g) organizarea de campanii de informare cu privire la activitatea bisericii.