ΦΩΤΟ

Μια μαρτυρία της Eλληνικής αναγέννησης και της πλούσιας πνευματικής κληρονομιάς, μιας διασποράς που δεσμεύτηκε να διατηρήσει τις ρίζες της και την βαθιά ορθόδοξη κληρονομιά της

Μπορείτε να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε αυτό το όμορφο μνημείο και να διασφαλίσουμε την καθημερινή λειτουργία του, ως καταλύτη της Ελληνικής Κοινότητας και πολιτιστικό, εθνικό, ιστορικό και θρησκευτικό σύμβολο.

Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε.