Διαχείριση

Διαφάνεια

Η διαφάνεια αποτελεί την βασική αρχή της ένωσης. Την ενσωματώνουμε στην καθημερινή μας λειτουργία, στην επικοινωνία με τα μέλη και τους υποστηρικτές μας και στην εφαρμογή των νόμων της Ρουμανίας.
Πληροφορίες σχετικά με τα άρθρα, τους κανονισμούς, τους τωρινούς στόχους και την οικονομική διαχείριση, μπορείτε να βρείτε σε αυτήν την ενότητα.

Ιδρυτική πράξη & Άρθρα

Η Ένωση Φίλων Ελληνικής Εκκλησίας Βουκουρεστίου ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017 από τέσσερα μέλη:
 • κα Δανάη Σταμπουλή
 • κα Ιωάννα Βάλβη
 • κος Γεράσιμος Βεργωτής
 • κος Ρόκκος Κοσμάτος.
Η έδρα της Ένωσης παραχωρήθηκε δωρεάν από ένα από τα ιδρυτικά μέλη.
Παρακαλούμε πατήστε για το Πιστοποιητικό Εγγραφής.


Διοίκηση & Έλεγχος

Η Ένωση διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) το οποίο ελέγχεται από τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις των μελών της.
Το ΔΣ εκλέγεται για τρία χρόνια. Τα τωρινά μέλη του είναι:
 • Πρόεδρος – κα Δανάη Σταμπουλή
 • Γραμματέας – κος Ρόκκος Κοσμάτος
 • Ταμίας – κος Γεράσιμος Βεργωτής
Οι υποχρεώσεις της διοίκησης και οι διαδικασίες των συνελεύσεων, διέπονται από τους κανονισμούς της Ένωσης.
Η εταιρεία BG Conta SRL υποστηρίζει λογιστικά την Ένωση.
Οι εθελοντές είναι ευπρόσδεκτοι να βοηθήσουν σε μερικά από τα καθημερινά διοικητικά καθήκοντα, όπως να ενημερώνουν τα μέλη και τους υποστηρικτές μας για τις προόδους μας και να συμβάλουν στην πραγματοποίηση των στόχων μας.

Απόθεμα

Πάνω από το 80% των πόρων διατίθενται για την εκπλήρωση του σκοπού και των πρωταρχικών στόχων της Ένωσης.
Το υπόλοιπο των πόρων καλύπτει κάποιες υποχρεωτικές δαπάνες, όπως φόροι εγγραφής μητρώου, ΦΠΑ (δεν εκπίπτει για την Ένωση), λογιστικά και ελεγκτικά έξοδα
Ο πρώτος ισολογισμός του 2017 συμπεριλαμβάνει κάποιες εφάπαξ ιδρυτικές δαπάνες.
Οι κανονισμοί μας καθορίζουν ρητά τις προτεραιότητες με τις οποίες η Ένωση διαθέτει τους πόρους της.
Υπάρχει μια αυστηρή σειρά χρηματοοικονομικών αναγκών που πρέπει να τηρεί το Δ.Σ.
Αυτό καθρεφτίζει την ιεράρχηση των στόχων μας:

Στόχοι

Οι Στόχοι της Ένωσης, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι οι ακόλουθοι:

α) να χρηματοδοτεί, εντός των ορίων του προϋπολογισμού της, ορισμένα έξοδα, όπως:
 • μισθός των ψαλτών και των ιερέων (αν χρειαστεί στο μέλλον)
 • Καθαρισμός και συντήρηση της εκκλησίας και της αυλής της
 • διακοσμήσεις και προετοιμασίες για εκκλησιαστικές εορτές
 • προώθηση της ιστορίας της εκκλησίας και της κληρονομιάς των ιδρυτών της
 • επισκευές κτιρίων και συντήρηση του εσωτερικού της εκκλησίας
β) να λάβει τη συγκατάθεση της Πρεσβείας ώστε να επιτραπεί η τέλεση των Ιερών Μυστηρίων (βαπτίσεις, γάμοι κλπ.) και να διοργανώνει εκδηλώσεις σχετικές με εκκλησιαστικούς εορτασμούς;
γ) να προωθεί και να υποστηρίζει κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σύμφωνα με τις εκκλησιαστικές αξίες, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων της ρουμανικής διασποράς και των σχέσεων Ελλάδας-Ρουμανίας εν γένει;
δ) να αναπτύξει τη σχέση μεταξύ της εκκλησίας και άλλων οργανώσεων και θεσμών με παρόμοιους στόχους
;
ε) να οργανώνει συνεδριάσεις και διασκέψεις σύμφωνα με το σκοπό της Ένωσης;
στ) να εκδίδει περιοδικά, βιβλία και άλλες ενημερωτικές δημοσιεύσεις σχετικά με την εκκλησία;
ζ) να διοργανώνει ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τη δραστηριότητα της εκκλησίας.