ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

DUMINICA FLORIILOR

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

08:30

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

UTRENIE, SF. LITURGHIE

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ

LUNI, MARTI, MIERCURI

19:00

ΟΡΘΡΟΣ (ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ)

DENIE

ΠΕΜΠΤΗ

JOI

18:30

ΤΟ ΠΡΩΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΤΟΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΜΕΤΑ 12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

CELE DOUĂSPREZECE EVANGHELII

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

VINERI

11:00

19:00

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
SCOATEREA SF. EPITAF

ΤΑ ΕΓΚΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΛΙΤΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
PROHODUL

ΣΑΒΒΑΤΟ
SÂMBĂTĂ

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ

 

 

09:00-10:00

23:30

24:00

 

 

 

 

Κοινωνούμε τα παιδιά
se împărtăşesc copiii

Ο ΚΑΝΩΝΑΣ (CANONUL)

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
SLUJBA ÎNVIERII CU SF. LITURGHIE